اسکله تفریحی کیش

:: نویسنده: :: تاریخ انتشار :

اسکله بزرگ تفریحی کیش، بزرگ ترین اسکله تفریحی ایران