تاکسی های کیش … این مقوله پر از حرف و حدیث

:: نویسنده: :: تاریخ انتشار :

تاکسی های کیش … این مقوله پر از حرف و حدیث

 

تاکسی های کیش ... این مقوله پر از حرف و حدیث

تاکسی های کیش
روزی روزگاری حرف اول را می زدند

مسافر که قدمش به کیش می رسید، با سوار شدن بر تاکسی های شیک و تمیز و رانندگان مودب و منظم و پاکیزه، دلش حال می آمد و با تعریف رانندگان از کیش از انتخاب جزیره برای سفرش هم بسیار خرسند می شد.

ولی حالا از آن نسل رانندگان، تک و توکی در جزیره باقی مانده اند و همچنان امیدوار دل به کار داده اند و هنوز هم برای رونق کیش تلاش می کنند.

اما بقیه آن طور که باید دلسوز کیش نیستند و شاید بگم حتی دلسوز خود …

وقتی راننده ای به سر و وضع خودش نمی رسد، به تمیزی ماشینش اهمیت نمی دهد، به رفتارش با مسافر فکر نمی کند ،چگونه میتوان قبول کرد که او برای کیش مثمر ثمر خواهد بود …

رانندگان تاکسی با ماشینهایشان ویترین جزیره هستند و آبروی کیش در بدو ورود مسافر و تا پایان سفرش در دست این قشر زحمتکش است که شاید برخی از آنها ندانند که چه تاثیری در جذب مسافر به کیش دارند.

البته باید پذیرفت که شرایط سخت جامعه و گرانی، بسیار در رفتار راننده و صد البته در نرخ تاکسی ها تاثیر گذاشته ولی اگر اوضاع با این منوال پیش برود، دیر نیست آن زمان که تعداد مسافران انگشت شمار شود و چه بسا که کیشوندان این مهاجران سرزمین اصلی علیرغم میل باطنی خود، مجبور به کوچ دوباره به شهرهای خود شوند و احساس کنند تمام زحمات چندین ساله شان در جزیره بر باد رفته است …

شاید بهتر باشد در سیستم حمل و نقل و مخصوصا نرخ های گران و همچنین گاهی رعایت نشدن نرخ مصوب توسط بعضی رانندگان و کرایه بالاتر گرفتنشان تجدید نظری صورت گیرد و قوانین جدی تری برای رانندگان در نظر گرفته شود تا کیش دگر بار کیش شود.

در پایان از زحمات تمامی رانندگان محترم ، قدردانی نموده و برای آنها آرزوی توفیق داریم

 

مرسده مهدوی