راه های مقابله با ویروس کرونا

:: نویسنده: :: تاریخ انتشار :

راه های مقابله با ویروس کرونا : پیشگیری از ویروس کرونا یکی از مهمترین دغدغه های این روزها است. به گفته پزشکان و متخصصان در سراسر جهان، با رعایت بهداشت در محیط های مختلف و به حداقل رساندن برخوردهای اجتماعی می توان از ابتلا به این ویروس پیشگیری کرد.