سالومه افلاکی روز خبرنگار

:: نویسنده: :: تاریخ انتشار :

سالومه افلاکی روز خبرنگار

 

سالومه افلاکی روز خبرنگار

متنی از سالومه افلاکی به مناسبت روز خبرنگار

باید بنگاری عمیق و ژرف و البته تاثیرگذار، آنقدر جامع که هم به مطالبات مردم پرداخته باشی هم به خدمات مسئولان و گاهی هم کم کاری و اهمال آنان.

باید بلد باشی گاهی با نیش نوک قلمت کمی مسئولان را بگزی منظورم همان اهمال کاران است، و در ازای آن حق جماعتی را به جا آوری.

سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی (مستشار نظامی) اما شدنی است.

پا گذاشتن در این عرصه دلی قرص می خواهد و اندیشه ای پویا، باید نبرد نیک و بد را خوب آموخته باشی تا دامان قلمت به شر و وسوسه و …آلوده نگردد.

تمام فریاد تو از حنجره کوچک قلمت بیرون می آید اما بدان شعاع آن تا آنجا که می خواهی می رسد.

اگر تاثیر نوشته هایت را روی عملکرد مسئولان دیدی بدان که مسیرت درست است و تو در جریان نیفتادی بلکه به جریان انداختی.

لا به لای همه گفتگوهای تو با مردم و مسئولان دغدغه خوابیده است بی رگ و تعصب نمی گذری.

تو مانند همه می بینی کمی بادقت تر، مانند همه می شنوی کمی تیزتر، مانند همه می نویسی کمی تاثیر گذار تر اما مانند همه نمی اندیشی تو عمیق و ژرف فکر می کنی.

چقدر شریفی و چقدر متین، قدر خودت را بدان تا در دام تطمیع و مصلحت نیفتی چرا که خیلی ها می خواهند قلم و اندیشه ات را بخرند شاید موفق هم شوند اما اصالت تو نباید به آنان مجال دهد، مراقب باش، برخی هم در پی جهت دادن به قلم و اندیشه ات هستند.

بدان که در مسیری قرار گرفته ای که کمترین ثمره ات گره گشایی از کار خلق الله است و این رسالتی پیامبر گونه است.

تو آگاه می کنی همانند اولیا خدا، بشارت می دهی، دقیق، درست و در کوتاه ترین زمان می بینی به پیام آوران شبیهی؟

۱۷ روز که از دومین ماه تابستان را که سپری کنی تقویم را بگشا نامت در ستون مناسبت های ماه می درخشد.

من که هم کسوت تو هستم به خودم می بالم همه اصحاب رسانه چنین اند.

قلم خبرنگار تنها سلاح اوست برای اصلاح امور، و اندیشه اش تنها دارایی او.

روز پرچم داران عرصه اطلاع رسانی بر طلایه داران ثابت قدم رسانه مبارک!

سالومه افلاکی خبرنگار صدا و سیمای کیش

 

اطلاعات بیشتر درباره سالومه افلاکی