فراخوان یاری رسانی به سیل زدگان

:: کد خبر : 14005 :: نویسنده: :: تاریخ انتشار :

فراخوان یاری رسانی به سیل زدگان در کیش توسط جامعه بازاريان و بازرگانان كيش 

فراخوان یاری رسانی به سیل زدگان در کیش

* محل جمع آوری کمک های غیر نقدی: پارکینگ  رویا مال کیش

* شماره حساب جهت واریز کمکهای نقدی: ۱۰۵۸۳۵۰۰۰ بانک تجارت کیش شعبه بازار پردیس ۱

 

آدرس کانال جامعه بازاريان و بازرگانان كيش : Kishbusinesses@

آدرس وب سایت جامعه بازاريان و بازرگانان كيش : kishmalls.com

آدرس اینستاگرام جامعه بازاريان و بازرگانان كيش : kishmalls@