مانور اقتدار دریایی و حلقه اتحاد مرزبانان و مرزنشینان کیش

:: نویسنده: :: تاریخ انتشار :

مانور اقتدار دریایی و حلقه اتحاد مرزبانان و مرزنشینان کیش

به مناسبت بزرگداشت هفته نیروی انتظامی

برگزارکننده: فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش

 

مانور اقتدار دریایی و حلقه اتحاد مرزبانان و مرزنشینان کیش

زمان: سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 

مکان: جزیره زیبای کیش