نمایشنامه خوانی بودن و نبودن و بندیان عشق

:: نویسنده: :: تاریخ انتشار :

نمایشنامه خوانی بودن و نبودن و بندیان عشق در جزیره زیبای کیش

کارنامه هنرجویان تئاتر و بازیگری

نویسنده و کارگردان: ارژنگ فرخ پیکر

 

 

نمایشنامه خوانی بودن و نبودن و بندیان عشق

زمان: یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ ، ساعت ۲۰:۳۰

مکان: جزیره زیبای کیش، ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، سالن مطهری