نمایش هوایی ایرشو ۲۰۱۸ در کیش

:: نویسنده: :: تاریخ انتشار :

نمایش هوایی در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی هواپیمایی ایران ( ایران ایرشو )  ۲۰۱۸ ، ۵ تا ۸ آذر ۱۳۹۷