آمار و اخبار مبتلایان به ویروس کرونا در جزیره کیش

:: کد خبر : 22633 :: نویسنده: :: تاریخ انتشار :

آمار  و اخبار مبتلایان به ویروس کرونا در جزیره کیش ، از روز ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، اولین موارد مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش شناسایی شدند. اخبار مربوط به مبتلایان کرونا در کیش و آمارهای جدید هر شب ساعت ۲۰ از طریق رسانه ملی (صداوسیمای مرکز کیش) به اطلاع مردم می رسد.  

برای اطلاع از آمار و اخبار مبتلایان به ویروس کرونا در جزیره کیش ، سایت نایس کیش را دنبال کنید.

 

کرونا در جزیره کیش

 

چهارشنبه ۲۹  دی ماه  ۱۴۰۰ 

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱۰/۲٩

موارد مثبت: ۸٦١٦

موارد بستری: ١

مثبت جديد: ١٢

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ٠

بستری در دو هفته گذشته: ١

 

سه شنبه ۲۸  دی ماه  ۱۴۰۰ 

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب۱۴۰۰/۱۰/۲٨

موارد مثبت: ۸٦٠٤

موارد بستری: ١

مثبت جديد: ١٢

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ١

بستری در دو هفته گذشته: ١

 

***

آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ در کیش تا تاریخ ۴۰۰/۱۰/۲۸

نوبت اول: ۵۶۶۳۲

نوبت دوم: ۴۹۸۲۲

نوبت سوم: ۱۴۰۳۶

تجمیعی: ۱۲۰۴۹۰

واکسن امروز: ۴۲۰

 

دوشنبه ۲۷  دی ماه  ۱۴۰۰ 

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب۱۴۰۰/۱۰/۲٧

موارد مثبت: ۸۵٩٢

موارد بستری: ۰

مثبت جديد: ۶ (شامل ۱ تست رپید)

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۰

 

***

آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ در کیش تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

نوبت اول: ۵۶۶۰۴

نوبت دوم: ۴۹۷۵۹

نوبت سوم: ۱۳۷۰۷

تجمیعی: ۱۲۰۰۷۰

واکسن امروز: ۳۸۴

 

یکشنبه ۲۶  دی ماه  ۱۴۰۰ 

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب۱۴۰۰/۱۰/۲۶

موارد مثبت: ۸۵۸۶

موارد بستری: ۰

مثبت جديد: ۶ (شامل ۱ تست رپید)

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۰

 

جمعه ۲۴  دی ماه  ۱۴۰۰ 

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱۰/۲٤

موارد مثبت: ۸۵٧١

موارد بستری: ۰

مثبت جديد: ٨ (شامل ٢ تست رپید)

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۰

 

سه شنبه ۲۱ دی ماه  ۱۴۰۰ 

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱۰/٢١

موارد مثبت: ۸۵٥٢

موارد بستری: ۰

مثبت جديد: ١

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۰

 

یکشنبه ۱۹ دی ماه  ۱۴۰۰ 

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب۱۴۰۰/۱۰/۱۹

موارد مثبت: ۸۵٤۷

موارد بستری: ۰

مثبت جديد: ٢ (شامل ۱ تست رپید)

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۰

 

***

آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ در کیش تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
نوبت اول: ۵۶۴۱۳

نوبت دوم: ۴۹۳۷۲

نوبت سوم: ۱۰۸۷۸

تجمیعی: ۱۱۶۶۶۳

واکسن امروز: ۷۱۸

 

دوشنبه ۱۳ دی ماه  ۱۴۰۰ 

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب۱۴۰۰/۱۰/۱۳

موارد مثبت: ۸۵۳۵

موارد بستري: ۰

مثبت جديد: ۸ (شامل ۲ تست رپید)

ترخيص جديد: ۰

بستري جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۳

 

***

آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ در کیش تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
نوبت اول: ۵۶۲۷۱

نوبت دوم: ۴۹۰۳۱

نوبت سوم: ۸۴۱۵

تجمیعی: ۱۱۳۷۱۷

واکسن امروز: ۵۱۵

 

چهارشنبه ۸ دی ماه  ۱۴۰۰ 

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱۰/۸

موارد مثبت: ۸۵۲۱

موارد بستری: ۰

مثبت جديد: ۳ (شامل ۲ تست رپید)

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۴

 

شنبه ۴ دی ماه  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب۱۴۰۰/۱۰/۴

موارد مثبت: ۸۵۱۵

موارد بستری: ۱

مثبت جديد: ۳

ترخيص جديد: ۲

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۵

***

آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ در کیش تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۴
نوبت اول: ۵۵۸۹۶

نوبت دوم: ۴۷۸۹۱

نوبت سوم: ۵۰۱۱

تجمیعی: ۱۰۸۷۹۸

واکسن امروز: ۷۱۵

 

سه شنبه ۳۰ آذر ماه  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب۱۴۰۰/۹/۳۰

موارد مثبت: ۸۵۰۹

موارد بستری: ۱

مثبت جديد: ۱ تست رپید

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۲

 

پنجشنبه ۲۵ آذر ماه  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب۱۴۰۰/۹/۲۵

موارد مثبت: ۸۵۰۷

موارد بستری: ۱

مثبت جديد: ۱

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۱

 

دوشنبه ۲۲ آذر ماه  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب۱۴۰۰/۹/۲۲

موارد مثبت: ۸۵۰۳

موارد بستری: ۱

مثبت جديد: ۱

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۱

بستری در دو هفته گذشته: ۴

 

جمعه ۱۲ آذر ماه  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۹/۱۲

موارد مثبت: ۸۴۹۲

موارد بستری: ۵

مثبت جديد: ۲

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۵

 

پنجشنبه ۱۱ آذر ماه  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش  تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۹/۱۱

موارد مثبت: ۸۴۹۰

موارد بستری: ۵

مثبت جديد: ۲ (۱ تست رپید)

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۲

بستری در دو هفته گذشته: ۵

 

آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ در کیش تا تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۱
نوبت اول: ۵۴۹۹۲

نوبت دوم: ۴۵۳۸۴

نوبت سوم: ۵۵۷

تجمیعی: ۱۰۰۹۳۳
واکسن امروز: ۱۴۲

 

شنبه ۲۹ آبان ماه  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۸/۲۹

موارد مثبت: ۸۴۵۴

موارد بستری: ۲

مثبت جديد: ۱

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۵

 

دوشنبه ۱۷ آبان ماه  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب۱۴۰۰/۸/۱۷

موارد مثبت: ۸۴۲۴

موارد بستری: ۰

مثبت جديد: ۳

ترخيص جديد: ۱

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۹

 

چهارشنبه ۱۲ آبان ماه  ۱۴۰۰

 

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب۱۴۰۰/۸/۱۲

موارد مثبت: ۸۴۱۰

موارد بستری: ۳

مثبت جديد: ۵ (۳ تست رپید)

ترخيص جديد: ۱

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۱۷

 

دوشنبه ۱۰ آبان ماه  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۸/۱۰

موارد مثبت: ۸۴۰۰

موارد بستری: ۵

مثبت جديد: ۱۰ (۴ تست رپید)

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۱

بستری در دو هفته گذشته: ۲۰

 

پنجشنبه ۲۹ مهر ماه  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب۱۴۰۰/۷/۲۹

موارد مثبت: ۸۳۳۱

موارد بستری: ۴‌

مثبت جديد: ۶ ( شامل ۵ تست رپید)

ترخيص جديد: ۴

بستری جديد: ۰

بستری در دو هفته گذشته: ۱۶

 

 

چهارشنبه ۲۱ مهر ماه  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۷/۲۱

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۸۲۷۶
موارد بستری: ۱
مثبت جديد: ۵( شامل ۴ تست رپید)
ترخيص جديد: ۰
بستری جديد: ۱
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۱

 

آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ در کیش تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۱

نوبت اول: ۴۹۸۶۹
نوبت دوم: ۱۹۸۱۷
تجمیعی: ۶۹۶۸۶
تعداد تزریق امروز كيش: ۸۳۲

 

چهارشنبه ۱۴ مهر  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۷/۱۴

موارد مثبت: ۸۲۳۶

موارد بستری: ۶

مثبت جديد: ۷ (شامل ۳ تست رپید)

ترخيص جديد: ۲

بستری جديد: ۳

بستری در دو هفته گذشته: ۱۸

 

آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ در کیش تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۴

نوبت اول: ۴۷۹۰۳

نوبت دوم: ۱۵۶۱۷

تجمیعی: ۶۳۵۲۰

واکسن امروز: ۹۰۳

 

جمعه ۱۹ شهریور  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۶/۱۹

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۸۰۲۹
موارد بستری: ۰
مثبت جديد: ۳
ترخيص جديد: ۴
بستری جديد: ۰
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۴

 

جمعه ۵ شهریور  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۶/۵

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۷۸۳۴
موارد بستری: ۱۱
مثبت جديد: ۸
ترخيص جديد: ۵
بستری جديد: ۳
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۸۸
فوت : ۱

*** طبق جدیدترین رنگ بندی کرونا، وضعیت کیش از قرمز به نارنجی تبدیل شد.

 

جمعه ۲۹ مرداد  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۵/۲۹

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۷۶۴۸
موارد بستری: ۲۸
مثبت جديد: ۳۴ ( شامل ۲۷ تست رپید)
ترخيص جديد: ۵
بستری جديد: ۴
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۱۲

 

آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ در کیش تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۹

نوبت اول: ۱۳۹۴۴
نوبت دوم: ۲۳۰۰
تجمیعی: ۱۶۲۴۴
تعداد تزریق امروز كيش: ۴۷۸

 

سه شنبه ۲۶ مرداد  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۵/۲۶

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۷۵۶۳
موارد بستری: ۳۹
مثبت جديد: ۱۸ ( شامل ۱۱ تست رپید)
ترخيص جديد: ۱۲
بستری جديد: ۸
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۲۸

 

دوشنبه ۱۸ مرداد  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۷۲۴۸
موارد بستری: ۵۶
مثبت جديد: ۷۲(شامل ۱۹ تست رپید)
ترخيص جديد: ۶
بستری جديد: ۴
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۳۰
فوتی : ۳

 

سه شنبه ۱۲ مرداد  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۵/۱۲

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۶۸۶۵
موارد بستری: ۵۱
مثبت جديد: ۱۰۲(شامل ۳۲ تست رپید)
ترخيص جديد: ۶
بستری جديد: ۱۰
فوت : ۲
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۱۵

 

جمعه ۹ مرداد  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۵/۹

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۶۵۵۳

موارد بستری: ۴۶

مثبت جديد: ۹۰(شامل ۴۴ تست رپید)

ترخيص جديد: ۹

بستری جديد: ۱۱

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۰۳

مجموع فوتی ها در کیش از ابتدای اپیدمی: ۳۰

 

سه شنبه ۵ مرداد  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۵/۵

موارد مثبت از ابتدای

اپیدمی: ۶۳۰۲

موارد بستری: ۳۸

مثبت جديد: ۵۱(شامل ۲۳ تست رپید)

ترخيص جديد: ۷

بستری جديد: ۸

فوت : ۲

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۹۵

مجموع فوتی ها در کیش از ابتدای اپیدمی: ۲۷

 

 

یکشنبه ۳ مرداد  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۵/۳

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۶۱۸۵

موارد بستری: ۳۶

مثبت جديد: ۶۶ (شامل ۲۹ تست رپید)

ترخيص جديد: ۱۱

بستری جديد: ۳

تعداد بستري در دو هفته گذشته: ۸۶

* آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ در کیش تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳

تزريق روزانه كيش: ٣٣٧
نوبت اول: ۴۵۱۸
نوبت دوم: ۵۸۷

تجمیعی: ۵۱۰۵

 

سه شنبه ۲۲ تیر  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۴/۲۲

موارد مثبت: ۵۶۴۳

موارد بستری: ۲۸

مثبت جديد: ۴۱

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۵

بستری در دو هفته گذشته: ۶۴

 

جمعه ۱۸ تیر  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۴/۱۸

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۵۴۶۵
موارد بستری: ۲۲
مثبت جديد: ۲۶ ( شامل یک تست رپید)
ترخيص جديد: ۰
بستری جديد: ۴
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۵۶

 

سه شنبه ۱۵ تیر  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۴/۱۵

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۵۳۴۸
موارد بستری: ۲۰
مثبت جديد: ۳۳
ترخيص جديد: ۲
بستری جديد: ۱
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۴۲

 

دوشنبه ۱۴ تیر  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۴/۱۴

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۵۳۱۵
موارد بستری: ۲۱
مثبت جديد: ۳۹
ترخيص جديد: ۳
بستری جديد: ۵
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۴۲

 

یکشنبه ۱۳ تیر  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۴/۱۳

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۵۲۷۶
موارد بستری: ۱۹
مثبت جديد: ۴۱
ترخيص جديد: ۲
بستری جديد: ۳
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۴۱

 

پنجشنبه ۱۰ تیر  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۴/۱۰

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۵۱۹۳
موارد بستری: ۱۲
مثبت جديد: ۳۶
ترخيص جديد: ۳
بستری جديد: ۲
فوت : ۱ نفر
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۳۰

 

دوشنبه ۷ تیر  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۴/۷

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۵۰۹۹
موارد بستری: ۱۱
مثبت جديد: ۲۹( دو تست رپید)
ترخيص جديد: ۱
بستری جديد: ۵
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۲۵
بيمار بدحال بستری: ۰

 

یکشنبه ۳۰ خرداد  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۳/۳۰

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۴۹۰۱
موارد بستری: ۵
مثبت جديد: ۲۳
ترخيص جديد: ۰
بستری جديد: ۲
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۳
بيمار بدحال بستری: ۰

 

چهارشنبه ۲۶ خرداد  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۳/۲۶

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۴۸۲۶

موارد بستري: ۶

مثبت جديد: ۱۳(شامل یک تست رپید)

ترخيص جديد: ۰

بستري جديد: ۲

تعداد بستري در دو هفته گذشته: ۱۰

بيمار بدحال بستري: ۰

 

پنجشنبه ۲۰ خرداد  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۳/۲۰

موارد مثبت: ۴۷۱۱
موارد بستری: ۱
مثبت جديد: ۲۵
ترخيص جديد: ۱
بستری جديد: ۰
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۰

 

یکشنبه ۹ خرداد  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۳/۹

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۴۵۶۳
موارد بستری: ۷
مثبت جديد: ۱۵
ترخيص جديد: ۰
بستری جديد: ۳
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۲۶
بيمار بدحال بستری: ۰

 

دوشنبه ۳ خرداد  ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۳/۳

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۴۴۴۵

موارد بستری: ۱۱

مثبت جديد: ۱۷

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۰

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۳۰

بيمار بدحال بستری: ۰

 

 

جمعه  ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

آمار کرونا در کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۲/۲۴

موارد مثبت: ۴۲۹۲
موارد بستري: ۱۱
مثبت جديد: ۱۲
ترخيص جديد: ۵
بستري جديد: ۰
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۲۶

 

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۲/۲۰

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۴۲۴۱

موارد بستری: ۵

مثبت جديد: ۱۱( شامل ۳ تست رپید)

ترخيص جديد: ۲

بستری جديد: ۴

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۷

بيمار بدحال بستری: ۰

 

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۲/۱۹

موارد مثبت: ۴۲۳۰
موارد بستری: ۳
مثبت جديد: ۱۵
ترخيص جديد: ۰
بستری جديد: ۰
تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۷

 

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۲/۱۵

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۴۱۷۶
موارد بستري: ۲
مثبت جديد: ۲
ترخيص جديد: ۳
بستري جديد: ۰
تعداد بستري در دو هفته گذشته: ۳۰
بيمار بدحال بستري: ۰

 

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۲/۱۱

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۴۱۴۶
موارد بستري: ۱۳
مثبت جديد: ۷
ترخيص جديد: ۲
بستري جديد: ۵
تعداد بستري در دو هفته گذشته: ۴۸
بيمار بدحال بستري: ۱

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۲/۸

موارد مثبت: ۴۱۰۲

موارد بستری: ۱۴

مثبت جديد: ۲۶

ترخيص جديد: ۷

بستری جديد: ۱

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۴۶

بيمار بدحال بستری: ۱

 

 

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۲/۴

موارد مثبت: ۴۰۲۳
موارد بستري: ۱۹
مثبت جديد: ۶
ترخيص جديد: ۳
بستري جديد: ۵
تعداد بستري در دو هفته گذشته: ۵۴
بيمار بدحال بستري: ۰

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۲۹

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۳۹۰۳

موارد بستری: ۱۳

مثبت جديد: ۳۲

ترخيص جديد: ۲

بستری جديد: ۳

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۵۲

بيمار بدحال بستری: ۰

 

پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۲۶

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۳۸۲۲

موارد بستری: ۱۷

مثبت جديد: ۱۸

ترخيص جديد: ۳

بستری جديد: ۳

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۵۱

بيمار بدحال بستری: ۱

 

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۲۱

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۳۷۰۸
موارد بستري: ۱۹
مثبت جديد: ۳۷
ترخيص جديد: ۰
بستري جديد: ۹
تعداد بستري در دو هفته گذشته: ۳۴
بيمار بدحال بستري: ٠

جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۲۰

موارد مثبت از ابتدای اپیدمی: ۳۶۷۱
موارد بستري: ۱۰
تعداد بیمار در نقاهتگاه : ۱۲
مثبت جديد: ۳۱
ترخيص جديد: ۴
بستري جديد: ۱
تعداد بستري در دو هفته گذشته: ۲۵
بيمار بدحال بستري: ٠

 

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۱۷

موارد مثبت: ۳۵۹۷
موارد بستري: ۸
مثبت جديد: ۲۰
ترخيص جديد: ۳
بستري جديد: ۱
تعداد بستري در دو هفته گذشته: ۱۸
بيمار بدحال بستری: ۰

یکشنبه  ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۱۵

موارد مثبت: ۳۵۵۹

موارد بستری: ۶

مثبت جديد: ۷

ترخيص جديد: ۱

بستری جديد: ۱

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۳

بيمار بدحال بستری: ٠

 

پنج شنبه  ۱۲ فروردین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۱۲

موارد مثبت: ۳۵۳۱
موارد بستري: ۵
مثبت جديد: ۱۲
ترخيص جديد: ۰
بستري جديد: ۰
تعداد بستري در دو هفته گذشته: ۹
بيمار بدحال بستري: ٠

چهارشنبه ۱۱ فرورودین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۱۱

موارد مثبت: ۳۵۱۹

موارد بستری: ۵

مثبت جديد: ۱۲

ترخيص جديد: ۱

بستری جديد: ۱

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۹

بيمار بدحال بستری: ٠

 

دوشنبه ۹ فرورودین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۹

موارد مثبت: ۳۴۹۸

موارد بستری: ۵

مثبت جديد: ۸

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۳

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۰

بيمار بدحال بستری: ٠

 

یکشنبه ۸ فرورودین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۸

موارد مثبت: ۳۴۹۰

موارد بستری: ۲

مثبت جديد: ۶

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۱

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۸

بيمار بدحال بستری: ٠

 

شنبه ۷ فرورودین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۷

موارد مثبت: ۳۴۸۴

موارد بستری: ۱

مثبت جديد: ۳

ترخيص جديد: ۲

بستری جديد: ۱

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۰

بيمار بدحال بستری: ٠

 

چهارشنبه ۴ فرورودین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۴

موارد مثبت: ۳۴۶۴

موارد بستری: ۳

مثبت جديد: ۱۵ (شامل ۲ تست رپید)

ترخيص جديد: ۰

بستری جديد: ۱

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۵

بيمار بدحال بستری: ٠

 

یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۴۰۰/۱/۱

موارد مثبت: ۳۴۳۶

موارد بستری: ۱

مثبت جديد: ۴

ترخيص جديد: ۱

بستری جديد: ۰

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۱۴

بيمار بدحال بستری: ٠

 

چهارشنبه ۲۷ اسفند  ۱۳۹۹

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

موارد مثبت: ۳۴۲۲
موارد بستري: ۳
مثبت جديد: ۱
ترخيص جديد: ۴
بستري جديد: ۱
تعداد بستري در دو هفته گذشته: ۱۷
بيمار بدحال بستري: ٠

پنج شنبه ۷ اسفند  ۱۳۹۹

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۳۹٩/١٢/۷

موارد مثبت: ۳٣۵۰

موارد بستری: ۱

مثبت جديد: ۰ (تست انجام نشده)

ترخيص جديد:۰

بستري جديد: ۰

تعداد بستري در دو هفته گذشته: ۷

بيمار بدحال بستری: ٠

 


دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تاساعت ١٢ شب ۱۳۹٩/١۱/٢٦

موارد مثبت: ۳٣٢١
موارد بستري: ٢
مثبت جديد: ٣
ترخيص جديد:٠
بستري جديد: ١
تعداد بستري در دو هفته گذشته: ٨
بيمار بدحال بستري: ٠

 


دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

آخرین آمار کرونایی کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۳۹٩/١۱/٥

موارد مثبت: ۳۲٧١ نفر

موارد بستری: ۱ نفر

مثبت جديد: ٥ نفر

ترخيص جديد:۰

بستری جديد:٠

تعداد بستری در دو هفته گذشته: ۳ نفر

بيمار بدحال بستری: .

 


پنج شنبه  ۴ دی ۱۳۹۹

دکتر محمدرضا رضانیا افزود: با فوت یک نوزاد مسافر و دارای علائم گریه و بیقراری شدید، تنگی نفس كه منجر به بستری در بیمارستان شد آمار فوتی‌ها در کیش از ابتدا تا کنون به ۲۲ نفر رسید.

 


شنبه  ۱۵ آذر  ۱۳۹۹

آخرین آمار کرونایی کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۳۹٩/٩/١٥

کل موارد مثبت از ابتدای شیوع : ٣١٠٣ نفر

موارد بستری در بیمارستان در حال حاضر : ٦ نفر

مثبت جديد در این تاریخ : ٣ نفر

ترخيص جديد در این تاریخ : ۱ نفر

بستری جديد در این تاریخ : ٣ نفر

کل تعداد بستری در دو هفته گذشته: ١٠ نفر

 

 


چهار شنبه ۱۲ آذر  ۱۳۹۹

آخرین آمار کرونا در جزیره کیش تا ساعت ١٢ شب ۱۳۹٩/٩/١۲

کل موارد مثبت از ابتدای شیوع کرونا : ٣٠۷۴ نفر

موارد بستری موجود در بیمارستان : ( ٢ ) نفر

مثبت جديد این تاریخ : ( ۱۳ ) نفر

ترخيص جديد در این تاریخ : ( ٠ )

بستری جديد در این تاریخ : ( ۰ ) نفر

تعداد کل بستری در دو هفته گذشته: ١٢ نفر

بیمار بستری در نقاهنگاه کیش ؛ ۷ نفر

 


سه شنبه  ۴ آذر  ۱۳۹۹

به گفته سخنگوی شورای سلامت کیش روز سه شنبه ۴ آذر، با فوت یک مسافر آقا، بدون بیماری زمینه ای و بستری در بیمارستان کیش، آمار فوتی ها در کیش از ابتدا تا کنون به ۲۱ نفر رسید.

 


چهارشنبه  ۲۸ آبان  ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: از آغاز شیوع ویروس کرونا در جزیره کیش تاکنون ۲ هزار و ۹۱۱ مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است.

دكتر رضانيا در سی امین جلسه ستاد اقدامات پیشگیرانه شورای سلامت کیش در تشریح تعداد مبتلایان از ابتدای اپیدمی کرونا تاکنون در كيش، گفت: با انجام ۸ هزار و ۷۶۴ آزمايش، تعداد ۲ هزار و ۹۱۱ مبتلا به ويروس كرونا در جزیره به ثبت رسیده است و این امر نشان دهنده وضعیتی پر خطر برای جزيره کیش است.

وی تعداد فوتی‌ها در جزیره را از ابتدای شیوع بیماری تا کنون ۲۰ نفر عنوان کرد.

 


یکشنبه  ۲۵ آبان  ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: با فوت یک زن ۶۳ ساله دارای بیماری زمینه‌ای دیابت و سابقه جراحی قلب به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، آمار فوتی‌های کرونا در کیش به ۲۰ نفر رسید.


جمعه ۲۳ آبان  ۱۳۹۹

موارد مثبت از ابتدای شیوع تا ساعت ۱۲ شب :  ٢٨٥٧ نفر

چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

موارد مثبت از ابتدای شیوع تا ساعت ۱۲ شب : ٢٧٢٥ نفر   –   موارد فوتی : ۱۹ نفردوشنبه ۵ آبان  ۱۳۹۹

به گفته سخنگوی شورای سلامت کیش، با فوت یکی دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در کیش تعداد جان باختگان به ۱۹ نفر رسید.

دکتر رضانیا اعلام کرد: متاسفانه با فوت یک مرد ۴۳ ساله و از اتباع بیگانه بدون بیماری زمینه ای و بستری در بیمارستان کیش به دلیل کرونا ، آمار فوتی های کرونا در کیش از ابتدا تا کنون به ۱۹ نفر رسید.

 


شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش،‌ پس از برگزاری جلسه امروز این شورا، از ثبت هجدهمین فوتی ناشی از کرونا در کیش خبر داد.

دکتر رضانیا اعلام کرد: متاسفانه با فوت یک آقای ۴۳ساله تبعه هندی به دلیل کرونا ، آمار فوتی های کرونا در کیش از ابتدا تا کنون به ۱۸ نفر رسید.

 


چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: آمار فوت شدگان ناشی از ویروس کرونا از ابتدای شیوع این بیماری تا امروز به ۱۷ نفر رسید.


شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش از ثبت چهاردهمین فوتی ناشی از ویروس کرونا در کیش خبر داد.

دکتر رضانیا افزود: متأسفانه با فوت آقای ۶۸ ساله بیمار مبتلا به کرونا و بستری در بیمارستان کیش با بیماری های زمینه ای دیابت، فشارخون و بیماری مزمن قلبی و ریوی، شمار فوت شدگان ناشی از ویروس کرونا از ابتدای شیوع این بیماری در کیش تاکنون به ۱۴نفر رسید.

 

پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: بر اساس غربالگری‌های انجام شده در کیش، تاکنون هزار و ۲۸۰ نفر به این بیماری مبتلا شدند و ۱۲ نفر از مبتلایان جان خود را از دست دادند.

 


یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش از ثبت سیزدهمین فوتی ناشی از ویروس کرونا در جزیره کیش خبر داد.دکتر رضانیا گفت: متوفی خانم ۳۳ ساله بیمار مبتلا به کرونا و در بیمارستان کیش بستری بود که متاسفانه فوت شده و به این ترتیب شمار فوت شدگان ناشی از ویروس کرونا از ابتدای شیوع این بیماری در کیش تاکنون به ۱۳نفر رسید.

 

جمعه ۲۴مرداد  ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: با ثبت دو فوتی دیگر در جزیره کیش آمار فوت شدگان ناشی از ویروس کرونا در کیش ازابتدای شیوع آن تاکنون به ۱۲ نفر رسید.

 


چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش از ثبت دهمین فوتی کرونا در کیش خبر داد.

دكتر محمدرضا رضانيا گفت: متاسفانه بعدازظهر امروز يكی از كيشوندان كه به دليل بيماری كرونا كه از ۱۸ مرداد در بيمارستان بستری شده بود فوت كرد.

وی با اشاره به اينكه از ابتدای اپيدمی تاكنون ۱۰ نفر فوت در جزيره كيش ثبت شده است، افزود: ۹ نفر به دليل ويروس كرونا فوت شده اند.

دكتر رضانيا گفت: يكی از اين ۱۰ نفر نيز جوان مسافری است كه در هنگام غواصی در آبهای كيش به دليل اختلال در غواصی دچار ضايعه می شود و با حالت بيهوشی و كما به بيمارستان كيش انتقال داده می شود. پس از پذيرش اين فرد در بيمارستان آزمايش تشخيص ويروس كرونا انجام و پاسخ آزمايش مثبت اعلام می شود.

 

جمعه ۱۷مرداد  ۱۳۹۹

دکتر محمدرضا رضانیا گفت: حجت الاسلام سیدین به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از مدتی قبل بستری بودند و عصر امروز دار فانی را وداع گفتند.
با ثبت فوت امام جمعه موقت کیش، تعداد بیماران فوت‌شده براثر بیماری کرونا در جزیره کیش به هفت نفر رسید.

 

چهار شنبه ۱مرداد  ۱۳۹۹

ششمین فوتی کرونا در کیش
با فوت یکی دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در کیش تعداد فوتی‌ها به شش نفر رسید.

 

سه شنبه ۱۰ تیر  ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به ارائه آمار تجمعی مبتلایان به ویروس کرونا در جلسه شورای سلامت کیش، گفت: ۳۴۷ نفر اعلام شده شامل تمامی افراد غربالگری شده از ابتدای اسفند تا ۱۰ تیر ماه در جزیره کیش است .

 

پنج شنبه۲۲ خرداد  ۱۳۹۹

شناسایی ۷ فرد دیگر مبتلا به ویروس کرونا در کیش

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: با شناسایی ۷ فرد دیگر مبتلا به ویروس کرونا تعداد مبتلایان به این ویروس از ابتدای شیوع تاکنون به ۹۵ نفر در جزیره کیش رسیده است.

 

چهار شنبه ۲۱ خرداد  ۱۳۹۹

شناسایی ۱۲ مبتلا به ویروس کرونا در کیش

سخنگوی شورای سلامت کیش از شناسایی ۱۲ مبتلا به ویروس کرونا در کیش خبر داد و آمار مبتلایان به ویروس کرونا از شیوع بیماری تاکنون در کیش ۸۸ نفر است.

 

سه شنبه ۲۰ خرداد  ۱۳۹۹

شناسایی ۶ فرد مبتلا به بیماری کوید ۱۹ در کیش در غربالگری

به گفته سخنگوی شورای سلامت کیش، ۶ فرد مبتلا به بیماری کوید ۱۹ در غربالگری از افراد مشکوک شناسایی شدند و آمار مبتلایان به ویروس کرونا از شیوع بیماری تاکنون در کیش ۷۶ نفر است.

همچنین دکتر رضانیا گفت: آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا در بیمارستان کیش راه اندازی شده است و اولین نتایج آزمایش‌های این مرکز فردا اعلام خواهد شد.

 

یکشنبه ۱۸ خرداد  ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: با ابتلای یک نفر دیگر به ویروس کرونا در جزیره کیش مجموع مبتلایان به این بیماری از آغاز شیوع تاکنون به ۷۰نفر رسید.

 

شنبه ۱۷ خرداد  ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به شناسایی مسافر مبتلا به ویروس کرونا در جزیره، گفت: با شناسایی این مسافر و یکی دیگر از مبتلایان به بیماری کووید ۱۹ در کیش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جزیره کیش به ۶۹ نفر رسید.

 

پنج شنبه ۱۵ خرداد  ۱۳۹۹

شناسایی ۳ مبتلای دیگر به ویروس کرونا در کیش . سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: با شناسایی ۳ نفر دیگر در کیش مبتلا به ویروس کرونا مجموع مبتلایان به این ویروس از آغاز شیوع تاکنون به ۶۷ نفر رسیده است.

 

چهارشنبه ۱۴ خرداد  ۱۳۹۹

شناسایی ۲ نفر دیگر مبتلا به ویروس کرونا در کیش . سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به ابتلای ۲ نفر دیگر به ویروس کرونا گفت: از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور تاکنون ۶۴ مبتلا به این ویروس در جزیره کیش ثبت شده است.

 

سه شنبه ۱۳ خرداد  ۱۳۹۹

شناسایی ۳ نفر دیگر مبتلا به ویروس کرونا در کیش . سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به ابتلای ۳ نفر دیگر به ویروس کرونا گفت: از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور تاکنون ۶۲ مبتلا به این ویروس در جزیره کیش ثبت شده است.

دوشنبه ۱۲ خرداد  ۱۳۹۹

خوشبختانه از تاریخ ۹ خرداد تاکنون مورد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش ثبت نشده و آمار مبتلایان به ویروس کرونا از شیوع بیماری تاکنون در کیش ۵۹ نفر است.

 

جمعه ۹ خرداد  ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش از شناسایی ۳ بیمار دیگر مبتلا به ویروس کرونا در کیش خبر داد. آمار مبتلایان به ویروس کرونا از آغاز شیوع تاکنون به ۵۹ نفر در کیش رسیده است.

 

چهارشنبه ۷ خرداد  ۱۳۹۹

دكتر محمدرضا رضانيا با بيان اينكه بعد از حدود بيست و يك روز گذشته آمار مبتلا به ويروس در كيش ثبت نشده بود، گفت: زوج مبتلا به ويروس كرونا كه در جزيره كيش شناسايي شدند احتمالا در يكي از نقاط ديگر از استان آلوده شده اند.

آمار مبتلایان به ویروس کرونا از آغاز شیوع تاکنون به ۵۶ نفر در کیش رسیده است.

 

دوشنبه ۵ خرداد  ۱۳۹۹

خوشبختانه از تاریخ ۱۷ اردیبهشت تاکنون مورد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش ثبت نشده و آمار مبتلایان به ویروس کرونا از شیوع بیماری تاکنون در کیش ۵۴ نفر است.

 

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

از تاریخ ۱۷ اردیبهشت تاکنون مورد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش ثبت نشده و آمار مبتلایان به ویروس کرونا از شیوع بیماری تاکنون در کیش ۵۴ نفر است.

 

 

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

ثبت ۲ بیمار دیگر مبتلا به ویروس کرونا بعد از ۲۲ روز در کیش

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: بعد از گذشت ۲۲ روز از آخرین نفر مبتلا به ویروس کرونا با ثبت دو نفر دیگر، تعداد مبتلایان این بیماری از ابتدا تاکنون به ۵۴ نفر رسید.

 

شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

از تاریخ ۱ اردیبهشت تاکنون مورد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش ثبت نشده است.

 

پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت كيش گفت: جزيره كيش ۱۶ روز بدون ثبت بيمار مبتلا به ويروس كرونا را سپری كرده است. 

 

 

چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

خوشبختانه از تاریخ ۱ اردیبهشت تاکنون مورد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش ثبت نشده است.

شایان ذکر است سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به موج دوم بیماری کوید ۱۹ در کشور گفت: جزیره کیش از نظر ابتلا به ویروس کرونا پاک اعلام نشده و مراقبت‌ها و رعایت ضوابط بهداشتی ضروری است.

 

جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

خوشبختانه از تاریخ ۱ اردیبهشت تاکنون مورد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش ثبت نشده است.

 

 

دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به ترخیص آخرین بیمار کرونایی از بیمارستان، گفت: پس از گذشت ۶۳ روز بخش بیماران تنفسی مشکوک به کوئید ۱۹ این بیمارستان خالی از بیمار شد.

 

سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به ثبت ۱ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش گفت: از شیوع بیماری تاکنون، آمار مبتلایان به ویروس کرونا از شیوع بیماری تاکنون در کیش به ۵۲ نفر رسید. 

دکتر رضانیا گفت: در این ۵۲ نفر، متأسفانه ۲ نفر فوت کردند، ۸ مورد از غربالگری های اطرافیان بیماران مثبت قبلی بوده و ۴۲ مورد هم بستری بوده اند که با حال عمومی خوب ترخیص شده اند.

وی گفت: در حال حاضر ۷ بيمار در بيمارستان کیش بستری هستند که جواب آزمایش ۵ نفر از آنها منفی بوده و ۲ نفر منتظر جواب آزمایش هستند.

 

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به ثبت ۱ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش گفت: از شیوع بیماری تاکنون، آمار مبتلایان به ویروس کرونا از شیوع بیماری تاکنون در کیش به ۵۱ نفر رسید. شایان ذکر است این ۱ نفر از اطرافیان بیماران مبتلا بوده است که در طرح غربالگری شناسایی شده است.

وی گفت: در حال حاضر ۸ بيمار در بيمارستان کیش بستری هستند که جواب آزمایش ۲ نفر از آنها منفی و ۱ نفر مثبت بوده و ۵ نفر مشکوک، منتظر جواب آزمایش هستند.

 

جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به ثبت ۳ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش گفت: از شیوع بیماری تاکنون، آمار مبتلایان به ویروس کرونا از شیوع بیماری تاکنون در کیش به ۵۰ نفر رسید.

وی گفت: در حال حاضر ۸ نفر بيمار در بيمارستان کیش بستری هستند که جواب آزمایش ۲ نفر از آنها منفی و ۱ نفر مثبت بوده و ۵ نفر مشکوک، منتظر جواب آزمایش هستند.

 

چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به ثبت ۲ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش گفت: از شیوع بیماری تاکنون آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کیش به ۴۷ نفر رسیده است.

دکتر رضانیا گفت: با شروع طرح غربالگری در جزیره طی دو روز گذشته و اخذ نمونه از اطرافیان مبتلایان به کرونا، جواب آزمایش ۲ نفر از آنان مثبت بوده است.

وی گفت: در حال حاضر ۴ نفر بيمار در بيمارستان کیش بستری هستند که جواب آزمایش ۳ نفر از آنها منفی بوده و ۱ نفر منتظر جواب آزمایش است.

 

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به ثبت ۲ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش گفت: از شیوع بیماری تاکنون آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کیش به ۴۵ نفر رسیده است.

دکتر رضانیا گفت: از آغاز شیوع بیماری کرونا در کیش تاکنون ۸۷ نفر مشکوک به بیمارستان کیش مراجعه کرده اند که از این تعداد، ۸۲ نفر با حال عمومی خوب از بيمارستان مرخص شده اند، متأسفانه ۲ نفر از اين تعداد فوت كرده اند و در حال حاضر ۳ نفر بيمار در بيمارستان کیش بستری هستند که منتظر جواب آزمایش آن ها هستیم.

 

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به ثبت ۲ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش گفت: از ابتدای شيوع بيماری کرونا تاكنون آمار مبتلايان به ويروس كرونا در جزیره کیش به ۴۳ نفر رسيده است.

دکتر رضانیا گفت: از آغاز شیوع بیماری کرونا در کیش تاکنون ۸۳ نفر مشکوک به بیمارستان کیش مراجعه کرده اند که از این تعداد، ۷۸ نفر با حال عمومی خوب از بيمارستان مرخص شده اند و برخی از آن ها در ایزوله خانگی و یا در نقاهتگاه به سر می برند و متأسفانه ۲ نفر از اين تعداد فوت كرده اند.

وی گفت: در حال حاضر هر ۳ نفر بيمار که در بيمارستان کیش بستری هستند، جواب آزمایش آنها مثبت بوده است.

 

سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش از ثبت ۳ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش خبر داد. 

دکتر محمدرضا رضانیا افزود: از ابتدای شيوع بيماری کرونا تاكنون آمار مبتلايان به ويروس كرونا در جزیره کیش به ۴۱ نفر رسيده است.

وی گفت: از آغاز شیوع بیماری کرونا در کیش تاکنون از مجموع ۴۱ نفر، ۳۸ نفر با حال عمومی خوب از بيمارستان مرخص شده اند و برخی از آن ها در ایزوله خانگی و یا در نقاهتگاه به سر می برند و متأسفانه ۲ نفر از اين تعداد فوت كرده اند.

دكتر رضانيا گفت: در حال حاضر از ۴ نفر بيمار مشکوک به کرونا که در بيمارستان کیش بستری هستند، جواب آزمایش ۱ نفر مثبت بوده و ۳ نفر نيز منتظر پاسخ آزمايش هستند.

 

دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش از ثبت ۱ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش خبر داد. 

دکتر محمدرضا رضانیا افزود: از ابتدای شيوع بيماری کرونا تاكنون آمار مبتلايان به ويروس كرونا در جزیره کیش به ۳۸ نفر رسيده است.

وی گفت: از آغاز شیوع بیماری کرونا در کیش تاکنون از مجموع ۳۸ نفر، ۳۶ نفر با حال عمومی خوب از بيمارستان مرخص شده اند و یا ایزوله خانگی هستند و یا در نقاهتگاه به سر می برند و متأسفانه ۲ نفر از اين تعداد فوت كرده اند.

دكتر رضانيا گفت: در حال حاضر از ۶ نفر بيمار مشکوک به کرونا که در بيمارستان کیش بستری هستند، جواب آزمایش ۱ نفر منفی بوده و ۵ نفر نيز منتظر پاسخ آزمايش هستند.

سخنگوی شورای سلامت كيش گفت: با توجه به ممنوعیت تردد خودروها در روز سیزدهم فروردین در جزیره کیش (به استثنای خودروهای امدادی و عملیاتی) از مردم می خواهیم در این روز برای تفریح و تفرج از منزل خارج نشوند.

 

شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش از ثبت ۲ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش خبر داد. 

دکتر محمدرضا رضانیا افزود: از ابتدای شيوع بیماری کرونا تاكنون آمار مبتلايان به ويروس كرونا در جزیره کیش به ۳۷ نفر رسيده است.

دكتر رضانيا گفت: در حال حاضر از ۷ نفر بيمار بستری در بيمارستان کیش، ۲ نفر مبتلا به ويروس كرونا بستری و ۵ نفر نيز منتظر پاسخ آزمايش هستند.

وی گفت: از آغاز شیوع بیماری کرونا در کشور تاکنون ۸۰ مورد مشکوک به کرونا در بیمارستان کیش بستری شده اند که جواب آزمایش ۳۷ نفر از آنان مثبت بوده است. از مجموع ۳۷ نفر، ۳۳ نفر با حال عمومی خوب از بيمارستان مرخص شدند و ۲ نفر هنوز بستری و ۲ نفر از اين تعداد نيز فوت كردند.

سخنگوی شورای سلامت كيش گفت: پیش بینی می شود که در بازه زمانی دهم تا بیستم فروردین با حداکثر تعداد بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کیش مواجه خواهیم بود و با توجه به محدودیت های ایجاد شده در تفرجگاه ها و پارک های ساحلی کیش، از مردم می خواهیم با در خانه ماندن و بیرون نیامدن غیرضرور در جهت قطع زنجیره انتقال ویروس کمک کنند.

 

پنجشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش از ثبت ۲ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش خبر داد. 

دکتر محمدرضا رضانیا افزود: از ابتدای شيوع بيماری تاكنون آمار مبتلايان به ويروس كرونا در جزیره کیش به ۳۵ نفر رسيده است.

 

سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش از ثبت ۲ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش خبر داد. 

دکتر محمدرضا رضانیا افزود: از ۱۰ نمونه ای كه از بيماران بستری مشكوك به ويروس كرونا برای آزمايشگاه مرجع ارسال شده بود پاسخ ۲ نفر از اين تعداد مثبت اعلام شد.

وی افزود: از ابتدای شيوع بيماری تاكنون آمار مبتلايان به ويروس كرونا در جزیره کیش به ۳۳ نفر رسيده است.

دكتر رضانيا گفت: از ۹ نفر بيمار بستری در بيمارستان يك نفر مبتلا به ويروس كرونا بستری و ۵ نفر نيز منفی و ۳ نفر نيز منتظر پاسخ آزمايش هستند.

وی گفت: از مجموع ۳۳ نفر ۳۰ نفر با حال عمومی خوب از بيمارستان مرخص شدند و ۱ نفر هنوز بستری و ۲ نفر از اين تعداد نيز فوت كردند.

سخنگوی شورای سلامت كيش گفت: توصيه ما به شهروندان جزيره كيش ماندن در خانه است، مايحتاج زندگی خود را در ساعات خلوتی فروشگاهها خريداری كنند.

دكتر رضانيا با بیان اینکه تنها راه شكست ويروس كرونا دوری از تجمعات است، افزود: افرادی كه عليرغم توصيه های مداوم در پاركها و برخی اماكن تردد می كنند در جريان باشند كه قطعا در معرض آلودگی به ويروس كرونا قرار می گيرند چرا كه تماس با سطوح، آلاچيق ها و صندلی ها باعث انتقال بيماری خواهد شد.

 

دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: در ۷۲ ساعت گذشته، کیش مورد جدید کرونا مثبت نداشته است.

وی درخصوص آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا، ۲۹ اسفند ۹۸ اعلام کرده بود: از مجموع ۶۰ مورد بستری آزمايش ابتلا به ویروس کرونا ۳۱ نفر مثبت شده است و از از این تعداد متاسفانه ۲ نفر فوت كردند.

براساس آخرین آمار رسمی اعلام شده در استان هرمزگان تا پايان روز سوم فروردين ۲ نفر به مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شد و شمار مبتلایان به این ویروس به ۱۴۸ نفر رسید.

 

پنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سخنگوی شورای سلامت کیش در آخرین شب از سال ۹۸ از مثبت شدن نتایج آزمایش ۳ بیمار دیگر در بیمارستان کیش خبر داد.

 

چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: ۵ بیمار جدید ديگر مبتلا به ویروس کرونا در کیش شناسایی شد.

 

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

دکتر رضانیا سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: با اضافه شدن ۸ مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش مبتلایان به این بیماری به ۲۱ نفر رسید.

دکتر رضانیا افزود: براساس نتایج آزمایش های که با چند روز تاخیر رسید با اضافه شدن ۸ مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا در جزیره کیش مبتلایان به این بیماری به ۲۱ نفر رسید.

وی گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کیش تاکنون ۵۴ نفر مشکوک به بيماري بستری شدند که از این تعداد نتایج آزمایش ۲۱ نفر مثبت، ۱۷ نفر از موارد مثبت تاکنون ترخیص شدند ، ۲ نفر از این تعداد هنوز بستری و ۲ نفر نیز فوت شدند.

دکتررضانیا گفت: نمونه آزمایش ۲۰ نفر از موارد بستری منفی اعلام شد و ۱۲ نفر دیگر در بیمارستان منتظر پاسخ آزمایشگاه هستند.

وی درخصوص حال عمومی موارد جدید مثبت اعلام شده در بیمارستان گفت: خوشبختانه حال عمومی این افراد خوب است و امیدواریم پس انجام درمان با حال خوب ترخیص شوند.

سخنگوی شورای سلامت کیش افزود: جهش آماری مبتلایان به ویروس کرونا در جزیره ناشی از تاخیر چند روزه در اعلام پاسخ نمونه آزمایش هاست.

وی افزود: این جهش آماری نشان دهنده این است که ذخیره آلودگی در جزیره به ویروس به دلیل انجام مسافرت هاست.

وی از مردم خواست تا تجمع نکنند و در خانه بمانند تا زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع شود.

وی با اشاره به مسافرت کیشوندان گفت: اوایل فروردین در جزیره کیش دچار آلودگی بیشتری از ویروس کرونا خواهیم بود و با توجه به امکانات درمانی موجود رسیدگی همزمان به مبتلایان به ویروس کرونا بسیار سخت خواهد بود.

دکتر رضانیا از مردم ایران خواست به جزیره کیش سفر نکنند و با سفر نکردن به این جزیره به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا کمک کنند.

 

یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در ۲۴ ساعت گذشته مورد جدیدی از کرونا در کیش ثبت نشده و تعداد مبتلایان به کرونا در جزیره کیش از ابتدای شیوع اپیدمی، ۱۳ نفر است.

 

شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته مورد مثبت ابتلای به کرونا در استان نداشته ایم و شمار مبتلایان همچنان ۸۳ مورد است.

 

جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

سخنگوی شورای سلامت کیش از فوت یکی دیگر از مبتلایان به ويروس کرونا در بیمارستان کیش خبر داد.

دکتر رضانیا با اشاره به فوت بیمار مبتلا به ویروس کرونا گفت: آقای ۶۷ ساله مسافر از کاشان و مبتلا به ویروس کرونا و دارای دیابت کنترل نشده به دلیل ایست قلبی فوت کرد.

وی گفت: آمار جدید مثبت نیز به دلیل اینکه نتایج آزمایشها فردا اعلام می شوند هنوز اعلام نشده است.

دکتر رضانیا افزود: تعدادی از بیماران مثبت به ویروس کرونا در بیمارستان مراحل درمان را می گذرانند و خوشبختانه بیمار بدحال نداریم.

سخنگوی شورای سلامت کیش از مردم خواست با در خانه ماندن و بیرون نیامدن غیرضرور در جهت قطع زنجیره انتقال ویروس کمک کنند.

 

پنجشنبه  ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: براساس آمار جدید وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که از آزمایشگاه مرجع گرفته شده نتیجه آزمایش یک نفر دیگر مثبت اعلام شد.

دکتر محمدرضا رضانیا افزود: آمار کرونا در کیش از ابتدای شیوع اپیدمی تا کنون در کیش کشف شده به ۱۳ مورد افزایش یافت.

وی افزود: ازاین تعداد مبتلا به ویروس کرونا در کیش یک نفر فوت شد و ۹ نفر با حال عمومی خوب ترخیص شدند و ۲ نفر در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند و حال عمومی آنها خوب است و امیدواریم در چند روز آینده ترخیص بشوند.

وی گفت: توصیه می کنم مردم ماندن در خانه را جدی بگیرند تا موارد مثبت روز به روز کمتر بشود و از این اپیدمی بتوانیم عبور بکنیم.

 

چهارشنبه  ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

دکتر فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بخش خبری سیمای خلیج فارس با اشاره به اینکه آمار مثبت مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته اعلام نشده ،گفت: اشتباه تایپی در آمار اداره روابط عمومی وزارت بهداشت علت اعلام ۱۰ نفر مثبت برای استان هرمزگان بود که خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته آمار مثبتی و فوتی هم ثبت نشده است.

وی افزود:براساس آمار اعلامی از ۶۳۴ بیمار با بیماری حاد تنفسی بستری شده اند از ابتدای شیوع کرونا در کشور ۵۱۶ نفر مرخص شده اند.

فرشیدی گفت: از ۶۹ نفر مبتلا به ویروس کرونا در شب گذشته ۴۸ نفر مرخص و ۱۴ نفر بستری و یک نفر بدحال داریم.

در استان در مجموع ۱۰۵ نفر با تشخیص بیماری حاد تنفسی بستری هستند.

 

سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

سخنگوی شورای سلامت کیش از ثبت شش بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در کیش خبر داد و گفت: آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کیش به ۱۲نفر رسید.

محمدرضا رضانیا، مدیر مرکز توسعه سلامت کیش و سخنگوی شورای سلامت در این‌خصوص گفت: از ابتدای این اپیدمی در كشور ، تعداد ٣٥ بیمار حاد تنفسی در بخش تنفس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی كیش بستری شدند.

وی افزود: از این ٣٥ نفر، ٢١ نفر مشكوك به كرونا بودند كه تست ١٥ نفر منفی شد و ٦ نفر با تست مثبت نیز بهبود یافته و مرخص شدند.

سخنگوی شورای سلامت كیش عنوان كرد: متاسفانه پس از اعلام نتایج نمونه‌گیری‌های گذشته، امشب مجدد ٦ مورد مثبت به موارد قبلی افزوده شد كه در مجموع از ابتدای اپیدمی تاكنون، شاهد ١٢ مورد مثبت در كیش بودیم كه از این تعداد، ٦مورد به حال عمومی خوب مرخص شدند، ٥ نفر با تست مثبت بستری هستند و متاسفانه یك نفر فوتی داشتیم.

رضانیا گفت: در حال حاضر نیز ١٣ بیمار در بیمارستان كیش بستری شده‌اند كه ٥ مورد مثبت بستری تحت مراقبت بوده و حال عمومی آنها خوب است، جواب تست ٢ نفر منفی شد و ٦ نمونه نیز برای جواب قطعی ارسال شده كه به محض دریافت، نتیجه را اعلام می‌كنیم.

وی با اشاره به وجود ناقلان ویروس كووید ١٩ در جامعه كه در دوره نهفتگی و بدون هیچگونه علایمی در جامعه تردد می‌كنند، بر عدم حضور كیشوندان در مجامع عمومی، در خانه ماندن و قرنطینه خانگی، رعایت ضوابط بهداشت فردی، شستشوی مكرر دست‌ها و ضدعفونی سطوح و خودداری از مسافرت تاكید كرد.

دكتر رضانیا افزود: درصورت عدم رعایت موارد پیشگیرانه، طول بیماری و تعداد مبتلایان هر روز بیشتر خواهد شد؛ به تذكرات توجه كنید تا بیماری كنترل و خاموش شود.

 

یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

سخنگوی شورای سلامت کیش از ثبت سه بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس در کیش خبر داد و گفت: با مثبت شدن نتیجه آزمایش سه نفر دیگر، آمار کرونا در کیش به شش نفر رسیدند که یکی از آن‌ها روز گذشته فوت شد.

به گفته دکتر محمدرضا رضانیا، در حال حاضر ۲ مورد از ۵ مورد مثبت، با حال عمومی خوب از بیمارستان کیش ترخیص شده و در قرنطینه قطعی در خانه به سر می برند و ۳ مئرد دیگر هم در بیمارستان بستری هستند که حال عمومی آن ها خوب است و یکی از آنها احتمالا فردا ترخیص خواهد شد. 

رضانیا همچنین گفت: آزمایش چندین مورد مشکوک به کرونا هم به آزمایشگاه ارسال شده که نتیجه به محض دریافت جواب، به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: آزمایش سومین بیمار مبتلا به کرونا در کیش مثبت اعلام شد.

دکتر محمدرضا رضانیا افزود: از آغاز شیوع بیماری کرونا در کشور تاکنون ۲۱ مورد مشکوک به کرونا در بیمارستان کیش بستری شدند.

وی گفت: از تعداد ۲۱ نفر ۸ نمونه برداری منفی اعلام شد و یک نمونه آزمایش نيز امروز مثبت اعلام شد که در مجموع بیماران مبتلا به کرونا در بيمارستان كيش به سه نفر رسید.

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: تعداد سه نمونه برداري ديگر نیز برای تکرار آزمایش ارسال شده و نتايج مابقی آزمایش ها هنوز اعلام نشده است.

دکتر رضانیا افزود: آزمايش مابقی موارد بستری نیز امشب به آزمایشگاه مرجع ارسال می شود.

وی با تکذیب نشر برخی شایعات درخصوص فوت مبتلایان به کرونا در کیش درفضای مجازی گفت: از سه نفر از مبتلایان به کرونا در بیمارستان کیش یک نفر بدحال است که به دستگاه متصل است و دو نفر دیگر حال عمومی مطلوبی دارند و احتمالا در دو سه روز آینده مرخص خواهند شد.

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: مردم و ساكنان جزيره كيش برای پیشگیری از ابتلا در منزل بمانند، در جاهای شلوغ وارد نشوند و موارد بهداشتی را رعایت کنند.

دکتر رضانیا با اشاره به اینكه احتمالا دوره بزرگتری از بیماری در کشور اتفاق بیفتد، گفت: امیدواریم با مشارکت مردم درخصوص رعایت موارد بهداشتی بتوانیم جزیره کیش را از ابتلا به بيماری كرونا مصون نگه داریم.

 

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: ۲بیمار مبتلا به کرونا در کیش شناسایی شد.

بر اساس اعلام سخنگوی شورای سلامت کیش از مجموع ۱۶بیمار مشکوک به کرونا که مورد آزمایش و نمونه برداری قرار گرفتند ۲بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند.
وی افزود: در حال حاضر ۷بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان کیش بستری هستند که حال برخی از آنان رو بهبود است.

سخنگوی شورای سلامت از مردم خواست نکات بهداشتی را رعایت کنند، سفر نروند، در منزل بمانند و دستهای خود را مرتب بشویند.

دکتر رضانیا اعلام کرد: اخبار مربوط به مبتلایان کرونا و آمارهای جدید هر شب ساعت ۲۰ از طریق رسانه ملی (صداوسیمای مرکز کیش) به اطلاع مردم می رسد. وی از مردم خواست نگران نباشند و اخبار را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

 

برای اطلاع از آمار و اخبار مبتلایان به ویروس کرونا در جزیره کیش ، سایت نایس کیش را دنبال کنید.

منبع

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

فرم نظرات برای این صفحه بسته هستند